polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychTri kralja na Grebenu
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:15 - ↓ 18:02
☀ ↑ 07:17 - ↓ 18:00
Km osi

Linie kolejowe:
15
.6
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.09.12 • ÖStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Tri kralja na Grebenu
Wysokość:
260 m n.p.m.
Kilometraż:
15.5 km - 15.6 km
Ilość torów:
0
Długość obiektu:
123 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 20:40:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24439159 / 17516 / 738 / 3066 / 7971.02)