polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBrajdica
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:25 - ↓ 18:09
☀ ↑ 07:26 - ↓ 18:07
Km osi

Linie kolejowe:
1
.451
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900.03.27 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Brajdica
Wysokość:
25 m n.p.m.
Kilometraż:
0.532 km - 2.369 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
1837 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.18 - 19:31:52


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438321 / 15644 / 17416 / 3065 / 7973.35)