polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBaudine
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:26 - ↓ 18:07
☀ ↑ 07:27 - ↓ 18:05
Km osi

Linie kolejowe:
640
.41
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.09.06 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Baudine
Wysokość:
270 m n.p.m.
Kilometraż:
640.28 km - 640.44 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
162 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.18 - 19:30:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438445 / 17516 / 24 / 3066 / 7970.79)