polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHambarište
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:24 - ↓ 18:05
☀ ↑ 07:25 - ↓ 18:03
Km osi

Linie kolejowe:
553
.08
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.09.06 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Hambarište
Wysokość:
370 m n.p.m.
Kilometraż:
553.04 km - 553.11 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
69,70 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.18 - 19:26:31


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438790 / 17516 / 369 / 3066 / 7970.90)