polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPjaca
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:26 - ↓ 18:07
☀ ↑ 07:27 - ↓ 18:05
Km osi

Linie kolejowe:
9
.45
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.11.06 • SHS
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Pjaca
Wysokość:
35 m n.p.m.
Kilometraż:
9.64 km - 9.70 km
Ilość torów:
0
Długość obiektu:
55 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.19 - 22:43:54


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438995 / 17516 / 574 / 3066 / 7970.97)