polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHum
tunel (tunel)

☀ ↑ 08:38 - ↓ 17:51
☀ ↑ 08:37 - ↓ 17:53
Km osi

Linie kolejowe:
55
.860
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.09.20 • IB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
55.66 km - 56.06 km
Wysokość:
310 m n.p.m.
Długość obiektu:
m
Ilość torów:
1
Republika Hrvatska
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.02 - 01:21:56


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26105263 / 17516 / 8326 / 3161 / 8258.55)