polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSošići
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:28 - ↓ 18:11
☀ ↑ 07:30 - ↓ 18:09
Km osi

Linie kolejowe:
8
.73
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.09.20 • IB
Data zamknięcia:
1966.10.20
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.23 - 12:49:54


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24439628 / 17516 / 1207 / 3066 / 7971.18)