polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBubnjarci
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:21 - ↓ 18:05
☀ ↑ 07:23 - ↓ 18:03
Km osi

Linie kolejowe:
28
.730
Otwarcie, kolej pierwotna:
1913 • KkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.23 - 08:54:53


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24437809 / 15644 / 16904 / 3065 / 7973.18)