polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychStara Straža

tunel

06:06 - 19:41
Km osi

Linie kolejowe:
215
.211

Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.07.25 • SHS
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
215.099 km - 215.324 km
Wysokość:
340 m n.p.m.
Długość obiektu:
225.00 m
Ilość torów:
1
Punkty w pobliżu:
Bosanski Drenovac (st)Dračevača (tunel)Golubić (st)Kaldrma (po)Knin (st)Kosovo (st)Oćestovo (po)Oton (po)Pađene (st)Plavno (po+mij)Plavno (tunel)Prljevo (po)Radljevac (tunel)Radučić (po)Stara Straža (po+mij)Strmica (st)Svetinja (tunel)
Šibensko-kninska županija
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.02.27 - 00:13:09


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42226633 / 42526 / 2737 / 3980 / 10609.71)