polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 134Tb41
Nógrádszakál

stacja (st)

05:41 - 17:55
Km osi

Linie kolejowe:
87
.02
0
.000
Zmiany nazw:
Szakál 1896-Nógrádszakál 1897-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.09.15 • M.ž.Nž
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Baňa Dolina (po)Bušince (po)Ipolytarnóc (st)Kalonda (po)Kalonda zastávka (po)Litke (po)Malé Straciny (st)Malé Zlievce (po+ład)Ráróspuszta (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.15 - 07:37:49


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34665895 / 21064 / 23065 / 3587 / 9664.31)