polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 128Cc39
Hidasnémeti
stacja (st)

↑ 06:58 - ↓ 17:42
↑ 07:00 - ↓ 17:40
Km osi

Linie kolejowe:
347.482

Zmiany nazw punktu: 1860 Hidas-Némethi-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1860. • TVV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 5
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.14 - 16:56

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12458141 / 12201 / 2173 / 2332 / 5342.26)