polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 133Pb42
Drégelypalánk
stacja (st)

↑ 04:57 - ↓ 20:40
↑ 04:58 - ↓ 20:39
Km osi

Linie kolejowe:
~37.800

Zmiany nazw punktu: Drégely-Palánk 1891-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.08.05 • StEG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 21:09

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16733959 / 18509 / 8843 / 2598 / 6441.09)