polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 135Vb41
Somoskőújfalu

stacja (st)

06:32 - 18:59
Km osi

Linie kolejowe:
133
.100
Zmiany nazw:
Somos-Ujfalu 1871-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.05.04 • MÉV
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Belina zastávka (po)Blhovce (st)Čamovce (po)Fiľakovo (st)Fiľakovo St. 3 (podg)Fiľakovo vinohrady (po)Fiľakovo zastávka (po)Hajnáčka (st)Holiša (po)Holiša (mij)Mikušovce (po)Prša (po+mij)Radzovce (po)Rapovce (po+ład)Šiatorská Bukovinka (po)Šíd (po)Štefánikova baňa (bsz)Urbánka (podg+mij)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 17:32:32


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34747616 / 12772 / 4920 / 3591 / 9676.31)