polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 134Vb41
Somoskőújfalu
stacja (st)

↑ 06:32 - ↓ 18:34
↑ 06:33 - ↓ 18:32
Km osi

Linie kolejowe:
133.100

Zmiany nazw punktu: Somos-Ujfalu 1871-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.05.04 • USŽ
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.31 - 21:03

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18079530 / 8272 / 2777 / 2675 / 6758.70)