polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 134Vb41
Somoskőújfalu
stacja (st)

↑ 07:03 - ↓ 17:49
↑ 07:05 - ↓ 17:47
Km osi

Linie kolejowe:
133.100

Zmiany nazw punktu: Somos-Ujfalu 1871-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871. • USŽ
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 21:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12458119 / 12201 / 2151 / 2332 / 5342.25)