polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHídvégardó
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

☀ ↑ 08:08 - ↓ 16:40
☀ ↑ 08:09 - ↓ 16:40
Km osi

Linie kolejowe:
3
.410
Zmiany nazw punktu:
Bódvavendégi 1896-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.08.23 • BVHEV
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Magyarország
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.18 - 08:30:56


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25143822 / 16548 / 1556 / 3107 / 8092.64)