polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Przegląd tuneli w Czechach
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Linie kolejowe na Słowacji (ŽSR)
Przegląd tuneli na Słowacji
Kolejowe przejścia graniczne
Spis Kolei
Kalendarz
Dziś jest 19. czerwca 2019
Otwarcie ruchu
1927 Lipov - Veselí nad Moravou (ČSD)
Główna Biblioteka Komunikacyjna


Ograniczenia w ruchu pociągów w Czeskiej Republice 2018


Rok: 201620172018


1. tydzień 2018
2. tydzień 2018
3. tydzień 2018
4. tydzień 2018
5. tydzień 2018
6. tydzień 2018
7. tydzień 2018
8. tydzień 2018
9. tydzień 2018
10. tydzień 2018
11. tydzień 2018
12. tydzień 2018
13. tydzień 2018
14. tydzień 2018
15. tydzień 2018
16. tydzień 2018
17. tydzień 2018
18. tydzień 2018
19. tydzień 2018
20. tydzień 2018
21. tydzień 2018
22. tydzień 2018
23. tydzień 2018
24. tydzień 2018
25. tydzień 2018
26. tydzień 2018
27. tydzień 2018
28. tydzień 2018
29. tydzień 2018
30. tydzień 2018
31. tydzień 2018
32. tydzień 2018
33. tydzień 2018
34. tydzień 2018
35. tydzień 2018
36. tydzień 2018
37. tydzień 2018
38. tydzień 2018
39. tydzień 2018
40. tydzień 2018
41. tydzień 2018
42. tydzień 2018
43. tydzień 2018
44. tydzień 2018
45. tydzień 2018
46. tydzień 2018
47. tydzień 2018
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11506666 / 8754 / 6936 / 2214 / 5197.23)