polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychLocale Storico 62/3

miejsce historyczne (mh)

06:12 - 19:55
Km osi

Linie kolejowe:
93
.65
97
.30
Otwarcie, właściciel:
2000.11.26 • RFI
GPS:
Italia
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.03.26 - 23:08:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42225857 / 42526 / 1961 / 3980 / 10609.51)