polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychLocale Storico 62/1

miejsce historyczne (mh)

06:14 - 19:57
Km osi

Linie kolejowe:
63
.99
70
.69
Otwarcie, właściciel:
1999.12.12 • RFI
GPS:
Italia
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.03.26 - 23:41:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42225475 / 42526 / 1579 / 3980 / 10609.42)