polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychLocale Storico 20b/2

miejsce historyczne (mh)

06:13 - 19:55
Km osi

Linie kolejowe:
1
.41
89
.2
Otwarcie, właściciel:
2000.11.26 • RFI
GPS:
Italia
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2024.03.27 - 08:02:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42226347 / 42526 / 2451 / 3980 / 10609.63)