polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKrężce
posterunek odstępowy (pe)

↑ 08:43 - ↓ 16:56
↑ 08:42 - ↓ 16:57
Km osi

Linie kolejowe:
73.01

Zmiany nazw punktu:
Кpeнжцы -1914Krężce 1918-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek blokowy Krężce znajdował się z lewej strony linii w odległości 1,16 km przed posterunkiem Słomków. Taka przynajmniej odległość wychodzi z obliczenia jej na mapie sieci kolejowej z 1920 r. W rzeczywistości odległość między posterunkami wynosiła niecały kilometr, oczywiście pod warunkiem, że istniejące po dziś dzień budynki mieszkalne pełniły wg założenia również rolę posterunków ruchu, w typowej dla nich przybudówce na tej linii. Dawny kilometr posterunku to 237.60 (wg mapy z 1920 r.)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 15:53:30

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (19585341 / 22560 / 6649 / 2791 / 7017.32)