polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówKrężce
posterunek odstępowy (pe)

↑ 04:39 - ↓ 20:51
↑ 04:40 - ↓ 20:50
Km osi

Linie kolejowe:
73.01

Zmiany nazw punktu: Кpeнжцы -1914Krężce 1918-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek blokowy Krężce znajdował się z lewej strony linii w odległości 1,16 km przed posterunkiem Słomków. Taka przynajmniej odległość wychodzi z obliczenia jej na mapie sieci kolejowej z 1920 r. W rzeczywistości odległość między posterunkami wynosiła niecały kilometr, oczywiście pod warunkiem, że istniejące po dziś dzień budynki mieszkalne pełniły wg założenia również rolę posterunków ruchu, w typowej dla nich przybudówce na tej linii. Dawny kilometr posterunku to 237.60 (wg mapy z 1920 r.)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.17 - 21:43

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16802408 / 20474 / 277 / 2602 / 6457.50)