polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPetrykozy
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:26 - ↓ 18:37
☀ ↑ 06:27 - ↓ 18:34
Km osi

Linie kolejowe:
92
.96
Skrót telegraficzny: Pt
Posterunki ruchu: Pt1Pt (d)Pt2
Zmiany nazw punktu:
Białaczów 1910-1939Bialaczow 1939-1945Białaczów 1945-1966Petrykozy 1966-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910 • PrŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009.07.31
Data zamknięcia:
2009.07.31
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Ze stacji odchodziła bocznica do cegielni.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.01 - 23:12:10


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23903081 / 15812 / 582 / 3038 / 7868.03)