polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówŻakowice Południowe
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Koluszki (st) /

↑ 05:34 - ↓ 19:54
↑ 05:36 - ↓ 19:52
Km osi

Linie kolejowe:
28.453

0.149

skrót telegraficzny: ŻP
Zmiany nazw punktu: Kaletnik 1941-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • DRG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.06.02 - 06:39

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11995987 / 8917 / 3941 / 2274 / 5275.28)