polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPłyćwia
stacja (st)

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:39
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:37
Km osi

Linie kolejowe:
80
.13
Skrót telegraficzny:
Zmiany nazw punktu:
Плыцьвя 1846-1914Plycwia 1914-1918Płyćwia 1918-1939Plycwia 1939-1945Płyćwia 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1846. • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 15:55:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24406070 / 13660 / 809 / 3064 / 7965.43)