polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWągry
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:40
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:38
Km osi

Linie kolejowe:
99
.57
Zmiany nazw punktu:
Wongry 1915-1918Wągry 1948-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1948 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przystanek wpisany do WOT sierpniu 1948 roku. Obok budynku dworca podobnego do małej wiejskiej chatki, niewykluczone, że zaadoptowanego na ten cel istniał wysoki kwadratowy budynek posterunku blokowego. Posterunek ten znajdował się przed przejazdem od strony Warszawy, a wspomniany budynek dworca za przejazdem. Oba po prawej stronie linii.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:34:59


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24407491 / 13660 / 2230 / 3064 / 7965.89)