polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychChociw Łaski
stacja (st)

☀ ↑ 06:35 - ↓ 18:38
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:35
Km osi

Linie kolejowe:
146
.56
Skrót telegraficzny: ChŁ
Posterunki ruchu: Chł1 (ex Wi1) • ChŁ (d) (ex Wi)
Zmiany nazw punktu:
Widawa 1930-1943Wiedenbruch (Wartheland) 1943-1945Widawa 1945-1966Chociw Łaski 1966-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1930. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.12.08
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.12.08 - 10:55:04


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23941950 / 13691 / 12188 / 3040 / 7875.64)