polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKłudna
stacja (st)

☀ ↑ 06:35 - ↓ 18:38
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:35
Km osi

Linie kolejowe:
213
.08
Skrót telegraficzny: Kn
Posterunki ruchu: Kn1 • Kn (d)
Zmiany nazw punktu:
Kłudna 1933-1939Kludna 1939-1943Kluden 1943-1945Kłudna 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.06.25
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
/
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja znajduje się w pobliżu wsi Kłódno.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.08.15 - 23:00:28


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23942196 / 13691 / 12434 / 3040 / 7875.72)