polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKoluszki R155/R154
posterunek odgałęźny (podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Koluszki (st) /

↑ 08:43 - ↓ 16:58
↑ 08:42 - ↓ 16:59
Km osi

Linie kolejowe:
107.36

2.50

1.46

Posterunki ruchu: Bz
Zmiany nazw punktu:
Bęzelin 1945-2008
Otwarcie, kolej pierwotna:
1925 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:36:41

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (19584777 / 22560 / 6085 / 2791 / 7017.12)