polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWolbórka
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:41
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:39
Km osi

Linie kolejowe:
123
.53
Zmiany nazw punktu:
Вольбoрка 1856-1914Wolborka 1914-1920Wolbórka 1920-1926Czarnocin 1926-2009Wolbórka 2009-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1856 • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Zabytkowy budynek poczekalni na przystanku Czarnocin został w 2007 roku przeniesiony do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i tam odrestaurowany. Przywrócenie wspomnianemu przystankowi kolejowemu jego pierwotnej, historycznej nazwy było efektem usilnych zabiegów, podjętych już w 2006 roku przez władze samorządowe gminy Będków z inicjatywy pasjonatów lokalnej historii. Przypomnieli oni, że pod nazwą Wolbórka przystanek ten funkcjonował już od przeprowadzenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1846 roku. Władze carskie skasowały go w 1863 roku w drodze restrykcji po stoczonej obok niego potyczce polskich powstańców z wojskiem rosyjskim. Do ponownego uruchomienia przystanku Wolbórka doszło w 1887 roku, a dziesięć lat później ustawiono na nim okazałą, drewnianą poczekalnię dla pasażerów... Więcej / Rozbalit
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:38:21


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24405636 / 13660 / 375 / 3064 / 7965.29)