polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychRozprza
stacja (st)

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:41
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:39
Km osi

Linie kolejowe:
156
.54
Skrót telegraficzny: Rp
Zmiany nazw punktu:
Роcпpжа 1846-1914Rozprza 1914-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1846. • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2       dawniej:    2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Tor nr 3 i znajdujący się przy nim perom pierwszy zostały rozebrane w 2015 roku. Pozostał wyremontowany peron wyspowy. WOS 1967 nakazywał zwolnić szybkość biegu pociągów do 20 km/h z powodu słabych przęseł kratowych. Trwała wówczas wymiana tych przęseł.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:43:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24407357 / 13660 / 2096 / 3064 / 7965.85)