polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWilkoszewice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:42
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:39
Km osi

Linie kolejowe:
162
.52
Zmiany nazw punktu:
Wilkoszewice 1956-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1956 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przystanek osobowy został uruchomiony od rozkładu jazdy 1956/57. Wpisany do WOT w 1956 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:44:43


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24407480 / 13660 / 2219 / 3064 / 7965.89)