polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychDobryszyce k/Radomska
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:12 - ↓ 17:43
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:40
Km osi

Linie kolejowe:
183
.43
Zmiany nazw punktu:
Dobryszyce 1935-1950Dobryszyce k/Radomska 1950-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Podczas modernizacji przystanku wykonawca zamówił nowe tablice z nazwami handlowymi tego punktu. Jednak jak to zwykle bywa, ktoś czegoś nie dopatrzył i tablice przyszły z nazwą Dobroszyce! Jak tylko zorientowano się w pomyłce to drugą literę "o" zerwano ze wszelkich tablic i przez kilka tygodni widniała na nich nazwa "Dobr szyce". Następnie przywieziono literę "y" i uzupełniono nazwy na wszystkich tablicach. Nadal jednak słodko nie jest bo na jednych tablicach są same Dobryszyce a na innych Dobryszyce koło Radomska w dosłownym brzmieniu. Zamiast po prostu wszędzie zrobić Dobryszyce k/Radomska to przekombinowano tu na całego. Podobna sytuacja z zamianą litery miała miejsce na stacji Kołodziejewo. Budynek dworca z kasa biletową znajdował się z prawej strony linii w pobliżu przejazdu kolejowe... Więcej / Rozbalit
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:51:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24407161 / 13660 / 1900 / 3064 / 7965.78)