polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówArkadia
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 07:31 - ↓ 17:15
↑ 07:33 - ↓ 17:13
Km osi

Linie kolejowe:
4.80

0.00

Skrót telegraficzny: Ar
Posterunki ruchu: Ar
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • KPME
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.10.31 - 00:18

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18519661 / 10505 / 2759 / 2710 / 6833.82)