polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBratoszewice /poprzednia lokalizacja/
przystanek osobowy (po)

↑ 07:32 - ↓ 17:17
↑ 07:34 - ↓ 17:15
Km osi

Linie kolejowe:
37.27

Zmiany nazw punktu:
Bratoszewice 1948-2013
Otwarcie, kolej pierwotna:
1948 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2013.02.28
Data zamknięcia:
2013.02.28
Data likwidacji:
2013
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2018.01.29 - 10:38

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18519611 / 10505 / 2709 / 2710 / 6833.80)