polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPlacencja
posterunek odgałęźny (podg)

☀ ↑ 06:39 - ↓ 18:22
☀ ↑ 06:40 - ↓ 18:20
Km osi

Linie kolejowe:
18
.47
1
.53
Skrót telegraficzny: Pl
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • KPME
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2013.07.01 - 12:00:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24022525 / 26460 / 334 / 3045 / 7889.17)