polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 135Uc33
Wierzawice

mijanka (mij)

05:36 - 19:23
Km osi
Linie kolejowe:
157.96
68 Lublin Główny - Przeworsk
Skrót telegraficzny: [We]  
Zmiany nazw:
Wierzawice 1941-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Data zamknięcia:
1944
Data likwidacji:
1945
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Kilometr wyznacza środek torów mijanki (połowę odległości między rozjazdami). Lekkie wzniesienie terenu po lewej stronie linii znajduje się około 400 metrów przed osią mijanki. W tym miejscu była jedna z nastawni. Druga znajdowała się po tej samej stronie już za przejazdem przez główną szosę (obecnie droga krajowa nr 77). Odległość między nastawniami wynosiła około 980 metrów. Który tor był głównym zasadniczym, a który głównym dodatkowym? Tego nie wiemy i pewnie się już nie dowiemy. To samo dotyczy nastawni, która była dysponującą?
Punkty w pobliżu:
Dębrzyna (pe)Gniewczyna (po)Grodzisko Dolne (st)Grzęska (po)Jelna (po)Kosina (po)Leżajsk (st)Maleniska (mij)Moczary (pe)Nowa Sarzyna (st)Nowa Sarzyna Kolonia (po)Przeworsk Gorliczyna (stt)Przeworsk Zachodni (podg)Rogóżno k/Łańcuta (st)Tryńcza (po+mij)Wierzawice (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 17:18:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42128594 / 35233 / 6550 / 3977 / 10593.06)