polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówFurmany
mijanka (mij)

↑ 04:47 - ↓ 20:31
↑ 04:48 - ↓ 20:30
Km osi

Linie kolejowe:
5.742

Zmiany nazw punktu: Furmany 1941-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • DRG
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1945
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Mijanka istniejąca w czasie okupacji. Oś została wyznaczona na środku mijanki. Długość toru głównego dodatkowego znajdującego się z prawej strony linii wynosiła około 700 metrów. Kilometr mijanki pochodzi z niemieckiej mapy, ale na wcześniejszym telegramie jest podany km 103.91 liczony od Skarżyska Kamiennej do Grębowa.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.08.24 - 21:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11726965 / 9906 / 2290 / 2244 / 5225.92)