polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychRacławówka
mijanka (mij)
Km osi

Linie kolejowe:
~4
.91
Otwarcie, kolej pierwotna:
1940 • DRG
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1950
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
- • 0 m n.p.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Mijanka z dwiema nastawniami i sygnalizacją kształtową powstała w czasie wojny w okresie wzmożonego ruchu pociągów. Niepotrzebna po wojnie, została rozebrana na początku lat 50. Pozostałością po niej jest poszerzone torowisko na długości około 700 metrów.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie

Ostatnia edycja strony: 2020.06.27 - 10:55:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23047325 / 15278 / 6252 / 2990 / 7708.14)