polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Hc35
Balnica

stacja (st)

06:22 - 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
30
.6
Zmiany nazw:
Balnica 1898-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898 • LNC
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / -
Rampa:
boczna rozebrana
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Balnica została wykreślona z WOT w październiku 1950 roku, co by oznaczało przejście tej kolei z PKP pod Zarząd Lasów Państwowych. Oryginalny kilometr LNC - 17.770,85
Punkty w pobliżu:
Cisna (st)Cisna Majdan (bsz)Dołżyca (po)Duszatyn (st)Krzywe (po)Krzywe I (ład)Krzywe II (ład)Majdan (st)Maniów (po)Mików Dolny (po)Mików Górny (bsz)Nowy Łupków (po+ład)Nowy Łupków Wąskotorowy (st)Osławica (po)Prełuki (po+ład)Smolnik (st)Smolnik (bsz)Smolnik Wieś (po)Solinka (st)Wola Michowa (st)Żubracze (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.27 - 12:23:39


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745804 / 12772 / 3108 / 3591 / 9675.80)