polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 103Nc29
Basznia

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:28 - 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
49
.53
-0
.41
Skrót telegraficzny: Ba
Posterunki ruchu: Ba1 (ex BG1, ex SG1)Ba (ex BG, ex SG)
Zmiany nazw:
Basznia 1884-1939Бaшня 1939-1941Basznia 1941-1978Smolinka Górna 1978-1981Basznia 1981-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Na planach schematycznych występuje nazwa Basznia Górna zapewne wzięta od nazwy Smolinka Górna. I to od razu wraz ze skrótami nastawni. Oficjalnie taka nazwa w rozkładach jazdy nie występowała.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 14:56:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31048461 / 21023 / 9802 / 3412 / 9099.78)