polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 087Nc28
Basznia Dolna

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:28 - 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
46
.18
Skrót telegraficzny: BD
Posterunki ruchu: BD1BD
Zmiany nazw:
Basznia Dolna 1911-1939 Бaшня Дoльнa 1939-1941Basznia Dolna 1941-1978Smolinka Dolna 1978-1981Basznia Dolna 1981-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 14:50:44


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31048422 / 21023 / 9763 / 3412 / 9099.77)