polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 087Nc28
Basznia Dolna

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

05:26 - 17:41
Km osi

Linie kolejowe:
46
.18
Skrót telegraficzny: BD
Nastawnie: BD1BD
Zmiany nazw:
Basznia Dolna 1911-1939Бaшня Дoльнa 1939-1941Basznia Dolna 1941-1978Smolinka Dolna 1978-1981Basznia Dolna 1981-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Basznia (po+ład)Horyniec-Zdrój (st)Kaplisze (p.przeład.)Lubaczów (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 14:50:44


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34666478 / 21064 / 23648 / 3587 / 9664.48)