polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Hc27
Borowina

przystanek osobowy (po)

07:24 - 15:22
Km osi

Linie kolejowe:
121
.13
Zmiany nazw:
Borowina 1942-1975
Otwarcie, kolej pierwotna:
1942 • Ostb
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1975
Data zamknięcia:
1975
Data likwidacji:
1975
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:57:47


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32553507 / 17444 / 11778 / 3483 / 9346.40)