polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Cc30
Czarna Tarnowska

przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podt)
/ zdalne sterowanie z: Tarnów (st) /

07:13 - 16:23
Km osi

Linie kolejowe:
98
.86
Skrót telegraficzny: CT
Posterunki ruchu: CTCT1
Zmiany nazw:
Czarna 1856-1959Czarna Tarnowska 1959-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1856. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Dawniejsza stacja była zdalnie sterowana z Woli Rzędzińskiej. Została ona przebudowana na przystanek osobowy z posterunkiem odgałęźnym w 2017 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.26 - 13:07:19


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33668119 / 21261 / 19829 / 3536 / 9521.53)