polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Dc30
Dębica

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Rzeszów Główny (st) /

07:15 - 16:19
Km osi

Linie kolejowe:
323
.77
110
.65
Skrót telegraficzny: Db
Posterunki ruchu: Db1 • Db • Db
Zmiany nazw:
Dembica 1856-1900Dębica 1901-1939Debica 1939-1944Dębica 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1856. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, zdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
2 / 4       dawniej:    3 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Tunel pasażerski powstał w roku 1967.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.26 - 13:45:44


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33618754 / 38038 / 11427 / 3534 / 9512.95)