polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówDębica Towarowa
stacja towarowa (stt)

↑ 05:15 - ↓ 20:04
↑ 05:17 - ↓ 20:02
Km osi

Linie kolejowe:
321.54

0.00

Skrót telegraficzny: DT
Posterunki ruchu: DT1 • DT
Zmiany nazw punktu: Zyrakow 1943-1944Dębica Towarowa 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943 • Ostb
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.07 - 11:53

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (17335360 / 26300 / 14038 / 2628 / 6596.41)