polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówDębica Wschodnia
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 04:30 - ↓ 20:43
↑ 04:30 - ↓ 20:43
Km osi

Linie kolejowe:
113.544

0.746

skrót telegraficzny: DW
Zmiany nazw punktu: Debica Ost 1943-1944Dębica Wschodnia 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943 • Ostb
Data zamknięcia:
1999
Data likwidacji:
2003
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.01.20 - 12:01

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11547380 / 5542 / 1621 / 2220 / 5201.52)