polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 087Pc28
Dziewięcierz

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:27 - 18:05
Km osi

Linie kolejowe:
64
.47
10
.27
Skrót telegraficzny: Dz
Posterunki ruchu: DzDz1
Zmiany nazw:
Dziewięcierz 1911-1939Дзвeнцepж 1939-1941Dziewiecierz 1941-1944Dziewięcierz 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2014.08.31
Data zamknięcia:
2014.08.31
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja Dziewięcierz dla czynności techniczno-ruchowych została zamknięta w dniu 18 lipca 1991.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 14:54:36


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31047513 / 21023 / 8854 / 3412 / 9099.51)