polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 135Uc35
Hadle Szklarskie

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:11 - 17:13
Km osi
Linie kolejowe:
28.5
2011 Przeworsk Wąskotorowy - Dynów
 
Zmiany nazw:
Hadle Szklarskie 1904-2020
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904. • SLPK
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2020.06.26
Data zamknięcia:
2020.06.26
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 0
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Kasa biletowa została zamknięta we wrześniu 1987 roku.
Punkty w pobliżu:
Bachórz Brzozowski (po+ład)Dynów (st)Dynowski (tunel)GS Manasterz (bsz)Jawornik Polski (st)Kańczuga (st)Manasterz (po+ład)Szklary Tunel (po)Szklary Wąskotorowe (po+ład)Zagórze koło Kańczugi (po)Łopuszka Wielka (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.07.21 - 23:42:20


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (41096653 / 21816 / 19718 / 3933 / 10449.19)