polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 087Pc28
Horyniec-Zdrój

stacja (st)

05:25 - 17:40
Km osi

Linie kolejowe:
57
.54
16
.77
Skrót telegraficzny: HZ
Nastawnie: HZ (ex HZ1) • HZ (d) • HZ1 (ex HZ2)
Zmiany nazw:
Horyniec 1884-1933Horyniec Zdrój 1934-1939Гopынeц Здpoй 1939-1941Horyniec Zdroj 1941-1944Horyniec Zdrój 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Basznia (po+ład)Basznia Dolna (po+ład)Dziewięcierz (po+ład)Kaplisze (p.przeład.)Werchrata (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 14:55:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34665722 / 21064 / 22892 / 3587 / 9664.27)