polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Jc27
Huta Krzeszowska

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:10 - 16:16
Km osi

Linie kolejowe:
40
.25
Skrót telegraficzny: HK
Posterunki ruchu: HKHK1
Zmiany nazw:
Huta Krzeszowska 1974-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1974. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2004
Data zamknięcia:
2004
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 19:03:05


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667064 / 21261 / 18774 / 3536 / 9521.23)