polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 136Wc34
Jarosław

stacja (st)

04:24 - 20:34
Km osi
Linie kolejowe:
209.31
91 Kraków Główny - Medyka gr. p. [PL/UA]
Skrót telegraficzny: Ja [Js]  
Nastawnie: Ja • Ja1
Zmiany nazw:
Jaroslau (Jarosław) 1860-1918Jarosław 1918-1939Jaroslaw 1939-1941Jaroslau 1941-1944Jarosław 1944-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1860. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
czołowo-boczna
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
31 t (do 1965), 80 t (1968-87)
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Bocznice stacyjne:
Zakłady Mięsne "Jarosław"
Centrala Zbytu Węgla
Z.G.S. Jarosław
Bocznica Nr. 112
Punkty w pobliżu:
Kruhel Pawłosiowski (pe) [3.36 km]Munina (st) [3.80 km]Ostrów k/Radymna (po) [9.82 km]Ostrowiecko (po) [9.63 km]Pełkinie (pe) [6.66 km]Pełkinie (po) [6.24 km]Przeworsk Towarowy (stt) [12.34 km]Przeworsk Wschodni (pe) [12.34 km]Rozbórz (pe) [10.50 km]Skołoszów (pe) [10.96 km]Surochów (po) [6.53 km]Tryńcza (po+mij) [17.12 km]Tuczempy Małopolskie (pe) [7.51 km]Zgoda (ład) [5.56 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.07.20 - 22:45:34


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (43615241 / 21924 / 3573 / 4035 / 10809.23)