polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Kc30
Jarosław

stacja (st)

04:25 - 20:31
Km osi

Linie kolejowe:
209
.31
Skrót telegraficzny: Ja
Nastawnie: Ja • Ja1
Zmiany nazw:
Jaroslau-Jarosław 1860-1918Jarosław 1918-1939Jaroslaw 1939-1941Jaroslau 1941-1944Jarosław 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1860. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Kruhel Pawłosiowski (pe)Munina (st)Ostrów k/Radymna (po)Ostrowiecko (po)Pełkinie (po)Pełkinie (pe)Przeworsk Towarowy (stt)Przeworsk Wschodni (pe)Rozbórz (pe)Skołoszów (pe)Surochów (po)Tryńcza (po+mij)Tuczempy Małopolskie (pe)Zgoda (ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.16 - 01:25:25


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (36085333 / 28932 / 16957 / 3665 / 9845.93)