polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Ec32
Krosno Polanka

przystanek osobowy (po)

06:23 - 18:53
Km osi

Linie kolejowe:
66
.14
Zmiany nazw:
Polanka Karol 1898-1964Krosno Polanka 1964-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Cegielnia Polanka (bsz)Frysztak (st)Huta Szkła Krosno (bsz)Jedlicze (st)Jedlicze Męcinka (po)Krosno (st)Krosno Miasto (po)Krosno Turaszówka (po)Leonowo II (ład)Przybówka (po+mij)Szebnie (po)Szebnie /poprzednia lokalizacja/ (st)Targowiska (st)Tarnowiec (st)Widacz (po)Wojaszówka (po)ZPRE Jedlicze (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 09:26:38


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745418 / 12772 / 2722 / 3591 / 9675.69)